top of page
Flag_of_Germany.svg-2.png
latvia-large-flag-flag-latvian-flag-latvia-flag-of-latvia.jpg

IO3 Резултат - Интерактивни модули за електронно обучение за наставници на учители

Модул 1 - Като цяло за предприемаческия начин на мислене

Този модул ще ви даде възможност да научите повече за принципите на предприемачеството. Започвайки от историята на предприемачеството и стигайки до съвременната гледна точка към него... Искате ли да научите как да развиете предприемаческа нагласа? Тук ще можете да научите и за това! 

Screenshot 2022-11-18 at 22.26.06.png

Модул 2 - Любопитство

Любопитството е важен аспект от ученето, както и от създаването на бизнес идеи. То е една от най-важните способности на лидерите. Любопитството може да Ви помогне да станете по-успешни! 

Screenshot 2022-11-18 at 22.27.47.png

Модул 3 - Креативност

Креативността се определя като способност за нестандартно мислене и предлагане на нови и уникални идеи, техники или изделия. Когато наемате нови служители, едно от най-важните умения, които всеки бизнес търси, е креативността. Креативност се изисква в почти всеки аспект на бизнеса - от боядисването на къща до управлението на фирма.

Screenshot 2022-11-18 at 22.40.05.png
Screenshot 2022-11-18 at 22.41.49.png

Модул 4 - Учене от грешки

Възгледите ни за грешките ни пречат да изградим по-дълбока връзка с живота. Страхът от допускането на такива грешки ни ограничава в изключително малката зона на комфорт на познатото. Ако очаквате с нетърпение нови преживявания и перспективи за напредък, ще бъдете по-малко склонни да се върнете към понятието за грешка! 

Модул 5 - Инициатива

Инициативността е умение за самоуправление, а самоуправлението е едно от ключовите житейски и професионални умения за успешните професионалисти. Ще успеете да изпреварите конкуренцията, ако проявите инициатива. Хората, които поемат инициативата, често печелят отличия и повишения, защото предлагат нови и ценни идеи! 

Screenshot 2022-11-18 at 22.48.34.png
Screenshot 2022-11-18 at 22.52.38.png

Модул 6 - Работа в екип и комуникация

Без значение в кой бизнес работите, умението да общувате ефективно с началници, колеги и служители е от решаващо значение. Тези комуникационни умения могат да Ви помогнат да се устроите на работа, да напреднете в професията и да постигнете успех. Комуникацията е и едно от най-важните качества, които трябва да притежава един успешен бизнес!

Модул 7 - Поставяне на цели
Поставянето на цели е съзнателен и ясен процес, който започва с избора на нова цел, умение или проект, които възнамерявате да осъществите. След това съставяте план за постигането ѝ и работите неуморно, за да я осъществите. Разгледайте този модул, за да научите повече за поставянето на цели!

Screenshot 2022-11-18 at 22.55.34.png
bottom of page