Screenshot 2022-11-18 at 23.17.55.png

Модул 6 - Работа в екип и комуникация